Consimtamant recrutare

FORMULAR DE CONSIMTAMANT

Va multumim pentru interesul manifestat fata de societatea noastra. Va asiguram ca securitatea si confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal este prioritara pentru noi si facem toate eforturile necesare pentru a le asigura.

Prin acest formular, ne propunem sa va prezentam o serie de informatii cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal, care sa va ajute sa decideti cu privire la acordul dumneavoastra de prelucrare a anumitor date din CV-ul pe care ni l-ati transmis anterior (“Date”), respectiv: nume, prenume, numar telefon, adresa de email, adresa domiciliu, experienta profesionala, formare profesionala (studii, diplome, premii), hobby-uri

Prelucrarea Datelor se va face de catre societatea Fildas Trading SRL, cu sediul social in Pitesti, str. Banat nr. 2, judet Arges, J40/849/2008, CUI RO 4851409 („Societatea”).

Prelucrarea Datelor de catre Societate se va face pe baza consimtamantului dumneavoastra, exprimat la finalul acestui formular.

Scopul prelucrarii Datelor este acela de va transmite informari privind posturile vacante in cadrul Societatii care corespund aptitudinilor si experientei dumneavoastra.

Va informam ca Societatea colaboreaza cu alte societati in procesul de prelucrare a Datelor insa numai in scopurile prevazute in prezentul formular, si anume :

  • societati cu sediul in Romania, din industria IT, mentenanta software , subsector (specializare) servicii IT;

  • societati cu sediul in Romania, din industria IT, alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei , subsector (specializare) Platforme recrutare ONLINE;

Datele vor fi stocate de catre Societate pentru o perioada de 1 (un) an de la transmiterea CV-ului de catre dumneavoastra.

Va informam ca aveti, cumulat, urmatoarele drepturi cu privire la Date in relatia dintre dumneavoastra si Societate:

– Drept de acces – insemnand dreptul de a putea solicita confirmarea faptului ca Datele sunt prelucrate sau nu, iar in caz afirmativ, puteti solicita accesul la acestea, precum si anumite informatii despre acestea. La solicitarea dumneavoastra, veti primi si o copie a Datelor;

– Drept la rectificare – insemnand dreptul de a obtine rectificarea Datelor inexacte, precum si completarea Datelor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de catre dumneavoastra de informatii suplimentare;

– Dreptul la stergerea datelor (“Dreptul de a fi uitat”) – insemnand ca in situatiile reglementate expres de lege (in special in cazul in care va retrageti consimtamantul sau in cazul in care se constata ca Datele au fost prelucrate ilegal), aveti dreptul de a obtine din partea Societatii stergerea Datelor care va privesc;

– Dreptul de a retrage consimtamantul – insemnand dreptul de a retrage, in orice moment, consimtamantul pentru prelucrarea Datelor;

– Dreptul de a depune plangere – insemnand dreptul dumneavoastra de a depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a Datelor. Plangerea se depune la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

– Dreptul la portabilitatea datelor – insemnand dreptul de a primi Datele pe care le-ati furnizat într-un format structurat, care poate fi citit automat si dreptul de a solicita ca Datele sa fie transmite altui operator ales de dumneavoastra;

– Dreptul la restrictionarea prelucrarii – insemnand dreptul de a obține din partea Societatii restricționarea prelucrării Datelor in anumite situatii reglementate expres de lege (in special in cazul in care contestati exactitatea Datelor sau in cazul in care prelucrarea este ilegala, dar dumneavoastra va opuneti stergerii Datelor). In aceste situatii, cu exceptia stocarii, Datele nu vor mai fi prelucrate.

Pentru exercitarea drepturilor enumerate mai sus, puteti contacta Societatea prin intermediul urmatoarelor modalitati: (i) depunerea unei cereri scrise datate si semnate la adresa Bucuresti, Sos. Chitilei nr. 60, sector 1, CP 012393, (ii) completarea unei cereri online prin accesarea urmatorului link www.fildas.ro/politica-de-confidentialitate/, sectiunea 4 Drepturile tale, subsesctiunea Cereri exercitare drepturi, (iii) la adresa de e-mail: datepersonale@nullfildasgrup.ro.

Societatea are un responsabil cu protectia datelor cu caracter personal, care va putea fi contactat pentru orice lamuriri, informatii, precum si solicitari in legatura cu exercitarea drepturilor mentionate mai sus la oricare din datele de contact enumerate mai sus.

Declar ca sunt de acord cu prelucrarea Datelor in scopul aratat in prezentul formular si cu transmiterea de informari de catre Societate privind posturile vacante in urmatoarele modalitati:
Posta            E-mail               Telefon                SMS